מעוניינים בייצוג מנצח?

משרד עורכי דין אסף כהן ושות’ כאן לשירותך!
  אונס

  סעיף 345 לחוק העונשין תשל"ז-1977

  (א)  הבועל אישה –

  (1) שלא בהסכמתה החופשית;

  (2) בהסכמת האישה, שהושגה במרמה לגבי מיהות העושה או מהות המעשה;

  (3) כשהאישה היא קטינה שטרם מלאו לה ארבע עשרה שנים, אף בהסכמתה; או

  (4) תוך ניצול מצב של חוסר הכרה בו שרויה האשה, או מצב אחר המונע ממנה לתת הסכמה חופשית;

  (5) תוך ניצול היותה חולת נפש או לקויה בשכלה, אם בשל מחלתה או בשל הליקוי בשכלה לא הייתה הסכמתה לבעילה הסכמה חופשית;

  הרי הוא אונס ודינו – מאסר שש עשרה שנים

  "בועל" – המחדיר איבר מאיברי הגוף או חפץ לאיבר המין של האישה"

  בועל כאמור בסעיף אינו מחייב קיום יחסי מין מלאים ולמעשה כאשר אדם מחדיר חפץ או איבר מאיברי הגוף לאיבר המין של אישה, ללא הסכמתה, הרי זה אונס.

  היסוד של העבירה כפי שצוין, הינו יסוד הבעילה. היסוד השני הינו חוסר הסכמה או הסכמה שאינה מדעת. כלומר שני תנאים מצטברים בעילה אשר אינהבהסכמה.

  וזהו לשון הסעיף:

  ב) על אף האמור בסעיף קטן (א), דין האונס – מאסר עשרים שנים אם האינוס נעשה באחת מנסיבות אלה:

  (1) בקטינה שטרם מלאו לה שש עשרה שנים ובנסיבות האמורות בסעיף קטן

  (א)(1), (2), (4) או (5);

  (2) באיום בנשק חם או קר;

  (3) תוך גרימת חבלה גופנית או נפשית או הריון;

  (4) תוך התעללות באשה, לפני המעשה, בזמן המעשה או אחריו;

  (5) בנוכחות אחר או אחרים שחברו יחד עמו לביצוע האינוס בידי אחד או אחדים מהם.

  כאשר מדובר ביחסי מין עם קטינה שטרם מלאו לה 14, הרי שגם אם הבעילה נעשתה בהסכמתה החופשית הרי שמדובר באונס.

  כמובן, ניצול מצב של אישה מעולפת, במצב של חוסר הכרה, השפעת סמים ו/או אלכוהול המונה ממנה לתת הסכמה אמיתית וכנה ליחסי המין ייחשב כאונס.

  אם נחשדת בביצוע עבירת מין מסוג אונס, פנה למשרדנו בהקדם האפשרי. למשרד אסף כהן ושות' ניסיון רב בייצוג נאשמים בעבירות אינוס.

  שתף :

  מעוניינים בייצוג מנצח?

  השאירו את פרטיכם ואנו נחזור אליכם בהקדם

   תפריט נגישות

   The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.