מעוניינים בייצוג מנצח?

משרד עורכי דין אסף כהן ושות’ כאן לשירותך!
  הטרדה מינית

  החוק למניעת הטרדה מינית, התשנ"ח-1998 (להלן: "החוק") אוסר על הטרדה מינית ועל התנכלות הנובעת ממנה לפי דיני הנזיקין, דיני העונשין ודיני עבודה. החוק קובע, כי הטרדה מינית והתנכלות מהוות עבירות פליליות כמו גם עוולות אזרחיות, המזכות את המוטרד בפיצויים.

  על מנת שהטרדה מינית תיחשב ככזו, על המוטרד להביע התנגדות להטרדה כאמור. עם זאת החוק מגדיר נסיבות, שייחשבו כהטרדה מינית גם אם המוטרד לא הביע התנגדות להטרדה. אלה נסיבות שבהן יש בין הצדדים יחסי כוח בלתי שוויוניים, שעלולים להקשות על המוטרד להביע התנגדות להטרדה כאמור. בין הנסיבות, מונה החוק יחסי עבודה כאשר ההטרדה נעשית תוך ניצול מרות ביחסים אלה (סעיף 3(א)((6)(ג)).

  סעיף 3 לחוק קובע כי הטרדה מינית היא כל אחד ממעשים אלה:

  • סחיטה באיומים, כאשר המעשה שהאדם נדרש לעשותו הוא בעל אופי מיני.
  • מעשים מגונים בפומבי לשם גירוי מיני או החושף את עצמו ללא הסכמת או תוך ניצול מרות או בפני מי שטרם מלאו לו 16 שנים.
  • הצעות חוזרות בעלות אופי מיני, המופנות לאדם אשר הראה למטריד כי אינו מעונין בהצעות האמורות.
  • התייחסויות חוזרות המופנות לאדם, המתמקדות במיניותו, כאשר אותו אדם הראה למטריד כי אינו מעונין בהתייחסויות האמורות.
  • התייחסות מבזה או משפילה המופנית לאדם ביחס למינו או למיניותו, לרבות נטייתו המינית.
  • פרסום תצלום, סרט או הקלטה של אדם ללא הסכמתו, תוך התמקדות במיניותו, בנסיבות שבהן הפרסום עלול להשפיל את האדם או לבזותו.

  מהי התנכלות?

  התנכלות היא פגיעה מכל סוג שהוא שמקורה בהטרדה מינית או בתלונה או תביעה שהוגשו על רקע הטרדה מינית.

  דוגמאות להטרדה מינית:

  חשיפה בפני אדם של אברי גוף מוצנעים או שליחה של פתקים או תמונות בעלות אופי מיני או פורנוגרפיות.

  כל נגיעה שאיננה בהסכמה כמו ליטוף, נשיקה, התחככות.

  התנהגות לא חייבת להיות פיזית אלא יכולה להיעשות על דרך של שימוש במילים או אמירות בעלות אופי מיני. או הצצה למלתחות.

  הטרדה מינית מקבלת משנה תוקף כאשר מבוצעת על ידי בעל מרות.

  יודגש, כי המבחן הוא בעיני האדם הסביר, כלומר גם אם המטריד לא הבין שההתנהגות שלו מטרידה את הצד השני, אין זה משנה. ראו עש"מ 6713/96‏ מדינת ישראל נ' בן אשר:

  "העובדה שהמטריד לא התכוון להטריד, שהוא סבר כי אין בהתנהגותו משום הטרדה, ואפילו שהאמין כי התנהגותו מתקבלת בהסכמה על-ידי הצד השני, אין בה כדי להכריע. גם העובדה שהצד השני ראה עצמו מוטרד, אין בה כדי להכריע. המבחן המכריע הוא המבחן האובייקטיבי. המבחן האובייקטיבי מתבסס, כרגיל, על האדם הסביר" (עש"מ 6713/96‏)

  ענישה הטרדה מינית

  הטרדה מינית היא התנהגות אסורה בחוק. המטריד צפוי לעונש של עד שנתיים מאסר. בנסיבות שבהן המטריד פרסם תצלום המתמקד במיניותו של אדם שלא בהסכמתו דינו 3 שנים.

  לאחרונה, ניתנו עונשים גבוהים יותר וזאת מאחר ומטרידים הפיצו חומרים בעלי אופי מיני ברשת או בקבוצות ווטסאפ. העונש הניתן הגיע לחמש שנים!

  חשודים בביצוע הטרדה מינית? צרו קשר מידי עם עורך דין

  זומנתם לחקירה במשטרה בגין הטרדה מינית? חובה להתייעץ עם עורך דין פלילי בקיא בתחום זה. למשרדנו ניסיון רב בייצוג נאשמים בעבירות מסוג הטרדה מינית.

  שתף :

  מעוניינים בייצוג מנצח?

  השאירו את פרטיכם ואנו נחזור אליכם בהקדם

   תפריט נגישות

   The owner of this website has made a commitment to accessibility and inclusion, please report any problems that you encounter using the contact form on this website. This site uses the WP ADA Compliance Check plugin to enhance accessibility.